Hırsız Alarm

Hırsız Alarm Sistemi Nedir ?

Ankara da Hırsız Alarm Sistemi Sektörde on beş seneyi aşkın tecrübemiz ve müşteri portföyümüz ile Hırsız Alarm Sistemi

Alarm sistemi , ev veya iş yerinin hırsızlık, tehdit, gasp, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını (Alarm Haber Alma Merkezi , mal sahibi , komşular) haberdar edip yardım çağırmayı sağlayan elektronik güvenlik sistemidir. Alarm haber alma merkezleri panelden kendilerine gelen mesajı tipine göre kullanıcıya  , polise, itfaiyeye,ambulansa yönlendirir. Alarm haber alma merkezi bunu yıllık abonelik ücreti karşılığında yapar , sistem sürekli gözler , gerektiğinde bakım için yönlendirme yapar.

Güvenlik sistemi , kurulacak yerin konumuna, müşterinin isteklerine ve yaşam tarzına , ayrılan  bütçeye uygun olarak seçilen elektronik parçalarının birbirine entegre edilmesiyle oluşturulur . Sistem  istenmeyen durumlarda algılar ve alarma geçer ,alarm esnasında sirenle ve ışıkla çevreye otomatik telefon arama ile kullanıcıya ve AHM’ ne haber verir. Kapı ve pencerelerin açılmasını algılanması ,  ortamda hareket eden canlıların algılanması, cam kırılması ve darbelerin algılanması, gaz kaçaklarının ,dumanın ve yüksek ısının algılanması , panik – tehdit -yangın butonları alarm sistemlerinin istenmeyen durumları tespit etmesini yarayan unsurlardır . Bunlardan gelen algılamaların , hangi gölgedekilerin ne zaman alarm  olarak algılayacağına müşterinin hareket ve yaşam tarzına göre karar verilir ve muhtemel saldırı yollarını ve tehlike göz önüne alan keşif sonuçlarına göre sistem düzeltilir . Kullanıcılar  alarm kurma ve çözme işleminin , tuş takımından (keypad) şifre girerek uzaktan telefonla bağlanarak, istenen zamanlarda otomatik olarak veya özel RF uzaktan kumanda ile gerçekleştirebilirler.

Hırsız Alarm Sistemi Beş Bölümden Oluşur

  • Algılayıcılar
  • Alarm Paneli
  • Uyarıcılar
  • Sistem kontrol – kumada araçlar

    Bunlar arasındaki bağlantı tesisatı

 

Algılayıcılar, PIR hareket dedektör , mikrodalga hareket sensor , IR bariyer hareket sensor , manyetik kontak , butonlar , cam kırılma sensor , darbe sensor , gaz sensor, duman sensor , su basma sensor vb. tipler Algıladığında bir kontağın konumunu değiştirirler.

Alarm Paneli

Sensor bağlamak için kullanılan zom giriş sayısı , kullanıcı sayısı , bağlanacak keybad sayısı, yönetilen bölüm sayısı , bağlanabilen aksesuarlar gibi özelliklerle çesitlenir. Çeşitli sayıda  girişleri ve çıkışları vardır . Elektrik kesildiğinde devreye giren yedek kaynakları vardır.

Uyarıcılar

Siren , flaşör , telefon arama ve GSM  modülleri vb . sesli  ve görsel uyarı elemanlarıdır .Çeşitli tetikleme elemanlarıyla çalışabilirler , sabotaja karşı donanım ve yedek enerji kaynakları olabilir.

Sistem Kontrol ve Kumanda Araçları

Yazı ekranlı veya ışıklı tuş takımları (keybad) , IR veya RF uzaktan kumandalar , telefon , bilgisayar vb araçlardır .Bu sistem parçaları arasındaki bağlantı tesisat kablolu veya kablosuz olabilir .

Kablosuz bağlantıda , panel veya kablosuz sensor alıcı santral tarafından tanınan sensor sayısı, haberleşmenin şifreleme düzeyi ,değişken kod, radyo girişimine meydan vermeme ve bunlara bağışık olma sensoru amper , pil durumu , sağlıklı çalışma raporu gibi bilgileri gönderebilme özelliği , panel ve santralın radyo karıştırması ile sağır edilmeyi sabotaj olarak bildirmesi , sensor , RF bilgi paketlerinin birbiri ile çakışması temel kriterdir.Bir cevap yazın